Work hard work smart are you?
ทำงานมาสักกี่ปี ถึงจะก้าวหน้าเป็นคำถามที่มนุษย์เงินเดือนเฝ้าถามตัวเอง บางทีอาจจะเป็นหัวข้อในการสนทนาในยามที่เจอกันตอนเลี้ยงรุ่น ซึ่งมักจะถามกันว่า “เอ็งทำอะไรอยู่ตอนนี้” ถ้าสนิทกันมาก ก็จะถามเลยว่า “เงินเดือนเท่าไหร่” คนที่ไม่ก้าวหน้า มักหายหน้าหายตาจากงานเลี้ยงรุ่นไปเลยก็มี คนทำงานนั้น ควรสอดส่ายสายตาหาโอกาสตลอด เพราะถ้าอยู่ไปวันๆ หนึ่ง เมื่อหวนกลับมามองตัวเองแล้ว และพบว่าอยู่ในองค์กรมาตั้งนานแล้ว แต่ทำไมชีวิตยังวนเวียน ซ้ำซากอยู่ที่เดิม สุดท้ายก็กลายเป็น DeadWood ขององค์กร และที่น่าลองสังเกตก็คือคนที่ทำงานมาพร้อมๆ กัน จะมีคนๆ หนึ่งก้าวหน้ากว่าคนอื่นๆ อยู่เสมอ คนๆ นี้มีอะไรเหนือกว่าคนอื่น สมมติว่าสติปัญญาใกล้เคียงกัน ผมพบว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ทำงานได้ดีกว่าเด็กรุ่นใหม่คนอื่นๆ นั้น จะมีความมุ่งมั่น ใส่ใจ และศึกษาในเชิงลึกมากกว่าเด็กใหม่ๆ ทั่วๆ ไปที่อยากโตเร็ว ตำแหน่งขึ้นเร็วและออกไปทำธุรกิจของตนเองเร็วๆ ถ้าให้เปรียบเทียบก็คือ ผู้บริหารระดับสูงอยากให้เด็กใหม่มีวิธีคิดวิธีทำงานแบบคนญี่ปุ่น นั่นคือศึกษาเชิงลึก มุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง ทำงานให้ลูกพี่ประจักษ์ในฝีมือไปเลย จากนั้นค่อยเติมความเป็นคนอเมริกันเข้าไปในการทำงาน คนอเมริกันที่ก้าวหน้าในองค์กรจะเป็นคนที่ตื่นตัว และมี Ambition สูง ‘ตื่นตัว’ เพราะโลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เร็ว และรุนแรง การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งอาจหมายถึงโอกาสและภยันตรายที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัว ถ้าทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อน นิตยสารธุรกิจ เพื่อธุรกิจ ความคิดและไอเดียเพื่อต่อยอด GM Biz GM Group www.gmlive.com ผู้นำแห่งนิตยสารผู้ชาย Lifestyle biz.gmlive.com
เรื่องอื่นๆในหมวดนี้


b11e2f9390f1cc619597fccfe938f52d