MBA CREATIVE

MBA CREATIVE เรื่อง : Rujrada ภาพ : กอนุวัตน์ เดชธำรงค์วัฒน์

Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA)

ติดอาวุธด้วยกลยุทธ์และนวัตกรรม

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร มีหน้าที่หลักในการวางแผนระยะยาวเพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารระดับสูงที่ทำให้การวางแผนนั้นมีประสิทธิภาพ ก็คือการวางกลยุทธ์และการสร้างนวัตกรรม (Strategy & Innovation) ซึ่งนวัตกรรมไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การวางแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่หมายถึงการวางแผนนวัตกรรมทั้งกระบวนการ

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เห็นความสำคัญในเรื่องการวางกลยุทธ์และสร้างนวัตกรรม จึงวางหลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA) ร่วมกับ Massachusetts Institute of Technology (MIT) โดยเปิดคอร์สฝึกอบรมระยะสั้น ให้กับผู้บริหารระดับสูงและผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการมากว่า 10 ปี ได้แบ่งปันประสบการณ์และค้นหาแนวทางใหม่ในการวางกลยุทธ์และสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจ

ดร.วิชิตา รักธรรม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เล่าถึงการทำให้ผู้บริหารสามารถวางกลยุทธ์และสร้างนวัตกรรมได้

“อันดับแรก เรื่องการวางกลยุทธ์ ผู้บริหารทุกคนทำได้อยู่แล้ว แต่จะทำอย่างไรให้ยาวและยั่งยืน ไม่ใช่ทำแล้วก็หายไป เราจึงต้องมีนวัตกรรม นั่นหมายความว่ากลยุทธ์ในเรื่องของกระบวนการที่เราวางต้องเป็นนวัตกรรมด้วย

“อย่างหนึ่งที่ทาง MIT จะพูดถึง Eco System คือการพึ่งพาอาศัยกัน เราต้องมองผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ทั้งหมด ไม่ใช่มองเฉพาะตัวเราหรือลูกค้าเท่านั้น แต่เป็นคู่ค้า คนรอบข้าง คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การวางกลยุทธ์ของเราต้องมองให้ครบ

“หรือว่าจะเป็นการมองถึงแพลตฟอร์ม (Platform) คือ การสร้างพื้นฐานที่ไม่ว่าใครที่เกี่ยวข้องก็สามารถมาสร้างนวัตกรรมบนแพลตฟอร์มนี้ได้ นี่ก็จะเป็นวิธีการสร้างกลยุทธ์ให้เกิดนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เป็นวัฒนธรรม ไม่ใช่แค่ผู้บริหารระดับสูงคิดคนเดียว แต่ทุกคนต้องคิดได้”

ความพิเศษของหลักสูตรนี้คือในระยะเวลาฝึกอบรม 11 วัน แบ่งเป็นการฝึกอบรมในประเทศไทย 5 วัน ได้เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจจากวิทยากรซึ่งเป็นซีอีโออันดับต้นๆ ของประเทศ ว่ากว่าจะประสบความสำเร็จถึงระดับนี้ เขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและแรงขับเคลื่อนให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรม ก่อนจะไปเข้าคอร์สที่ MIT อีก 5 วัน เพื่อติดอาวุธหรือเครื่องมือให้กับผู้เรียนที่มีความรู้แล้วว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นอย่างไร และถ้าจะทำให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปอย่างมีกลยุทธ์และนวัตกรรมนั้นต้องทำอย่างไร และกลับมาทำโปรเจ็กต์ที่เมืองไทย โดยนำโปรเจ็กต์จริงของบริษัทมาติดเครื่องมือที่ MIT ให้ โดยมีอาจารย์ MIT และคณาจารย์จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลคอยให้คำปรึกษาตลอดทั้งหลักสูตร

“เราค่อนข้างเปิดกว้างเรื่องการทำโปรเจ็กต์ คือเป็นโปรเจ็กต์ที่ทำเฉพาะในองค์กรของแต่ละคนก็ได้ หรือจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์กรก็ได้ ซึ่งเราจะได้เห็นการร่วมมือทุกปี อย่างเช่น หน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานเอกชนร่วมกับมหาวิทยาลัยก็มี”

ยุคปัจจุบันเป็นยุคของการปรับตัวให้รวดเร็ว ทันกับความเปลี่ยนแปลงของคน ตลาด และเทคโนโลยี การวางแผนกลยุทธ์และนวัตกรรม จึงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

เรื่องอื่นๆในหมวดนี้


b11e2f9390f1cc619597fccfe938f52d