หลักสูตร eLearning ก้าวข้าม Space & Time

แม้ปัจจุบันการเรียนการสอนในห้องเรียนยังจำเป็นสำหรับการศึกษาในประเทศไทย แต่อีกมุมหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้คือการเรียนการสอนแบบ eLearning ที่จะกลายเป็นรูปแบบการศึกษาแห่งอนาคตที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดด้านสถานที่และเวลาได้

eLearning ก้าวข้ามขีดจำกัดด้านเวลาเพราะไม่ต้องเตรียมชั้นเรียน สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ทั่วโลก ขอแค่มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วเพียงพอเท่านั้น และก้าวข้ามด้านเวลาเพราะการเรียนการสอนจัดเตรียมไว้ในลักษณะของคลิปวิดีโอ สามารถดูเมื่อไรก็ได้ที่ต้องการ ขณะเดียวกันก็ประหยัดเวลาการเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัย

การเรียนในลักษณะนี้เหมาะกับคนยุคใหม่หลายๆ คน ซึ่งขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกได้เริ่มการเรียนการสอนแบบ eLearning ไปไม่น้อย ทั้งยังมีสถิติเป็นหลักประกันว่านับวันจำนวนคนเรียนมีแต่จะเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า eLearning จะนำมาใช้ได้ทุกสาขาวิชา หรือว่าทุกปริญญา บางปริญญาที่ต้องการการฝึกฝน ใช้ห้องปฏิบัติการ ต้องการความรู้ในเชิงปฏิบัติการอย่างพิเศษ เช่น แพทยศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ อย่างไรก็ยังต้องใช้อาคารปฏิบัติการเหมือนเดิม

eLearning จะมาทดแทนการเรียนการสอนสำหรับวิชาที่เน้นทางด้านการเรียนเชิงทฤษฎี และจะทำให้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งฟังบรรยายในชั้นเรียน ก็สามารถอ่านเองเรียนเองได้ อาจจะมีการปฏิบัติการในลักษณะของการปฏิบัติการเชิงกลุ่ม และสามารถที่จะบรรยายนอกชั้นเรียนได้

ABAC-E-Learning

ผศ.ดร.ชนินทร จิตตวิริยานุกูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Graduate School of eLearning : GSeL) เล่าว่าความยากของการทำหลักสูตร eLearning ไม่ได้อยู่ที่การเตรียมเนื้อหาหลักสูตร เพราะทั้งเนื้อหาและความเข้มข้นเทียบเท่ากับการเรียนการสอนในชั้นเรียน การสอบ การควิซ การตอบคำถาม การให้คะแนนการสอบ ล้วนใช้หลักเกณฑ์เดียวกันหมด แต่ความยากอยู่ที่ความเข้าใจของคนทั่วไปที่ยังสับสนกับการเรียนหลักสูตรทางไกลในสมัยอดีตที่ส่งตำราหรือเอกสารทางไปรษณีย์ แต่ eLearning เลียนแบบการเรียนการสอนในชั้น และที่สำคัญมีการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน นักศึกษาสามารถตั้งคำถามและได้คำตอบจากอาจารย์ได้ทันที ถึงแม้อยู่คนละประเทศ อยู่ต่างเขตเวลา อาจารย์อาจตอบในเช้าวันรุ่งขึ้น

“เรื่องการสอบเราจัดศูนย์ทดสอบไว้ทั่วประเทศ ทั่วโลก นักศึกษาสามารถเลือกสอบได้ตามสะดวก เช่น นักศึกษาเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพรุ่งนี้อาจขอสอบที่ดูไบ วันต่อไปต้องบินไปลอนดอนก็ไปสอบที่ลอนดอนก็ได้ แล้วเมื่อกลับมาประเทศไทยก็อาจจะสอบอีกวิชาที่ประเทศไทยได้ เรามีศูนย์สอบทั่วโลก โดยเฉพาะที่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยอยู่”

eLearning จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาที่เท่าเทียมกันได้ สิ่งเหล่านี้เทคโนโลยีของประเทศไทยค่อนข้างพร้อม ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตสื่อและอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ต้องใช้ในการเรียน eLearning เมื่อมีสองสิ่งนี้แล้ว การศึกษาเริ่มต้นได้ทุกที่ทุกเวลา และกับทุกคน เพราะฉะนั้นจะปิดช่องว่างที่ว่าการศึกษาไม่เท่าเทียมกันไปโดยสิ้นเชิง

ผศ.ดร.ชนินทร อยากเห็นการเรียนการสอนแบบ eLearning ก้าวไปให้ไกลกว่าในปัจจุบัน ซึ่งจัดสอนอยู่แค่คณะการจัดการ คณะเกี่ยวกับเทคโนโลยี และวิชาชีพครู ในอนาคตน่าจะเปิดกว้างให้กับทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาที่เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น และเหมาะกับภูมิปัญญาท้องถิ่น แทนที่จะให้คนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทเดินทางไปเรียน ซึ่งไม่สะดวก เสียค่าใช้จ่าย ค่อนข้างแพง eLearning สามารถลดต้นทุนได้หมด ในขณะเดียวกันช่วงเวลาที่ไม่ได้เรียนก็ยังเอาเวลาไปฝึกฝน ปฏิบัติ หรือทำงานได้อีกด้วย

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปิดหลักสูตร eLearning 5 หลักสูตร คือ Master of Science (M.S.) in Management, M.S. in ICT M.S. in eLearning Methodology, Ph.D. in eLearning Methodology (ปริญญาเอก) และ Graduate Diploma in Teaching Profession (Thai Program) และยังมี eLearning แบบทบทวนเนื้อหาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

“ในระดับปริญญาตรี เราทำในลักษณะของติวเตอร์ ทวนสอบให้สำหรับเด็กระดับปริญญาตรี เป็นดำริของท่านอธิการบดี แทนที่จะให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีไปเสียเงินเรียนพิเศษกับติวเตอร์ เราก็จะให้อาจารย์ในแต่ละวิชาทำหลักสูตรสั้นๆ สรุปเน้นเฉพาะที่สำคัญ และเราจัดบทเรียนเหล่านี้ขึ้นเป็นออนไลน์ไว้ให้โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย นักศึกษาระดับปริญญาตรีก็จะมาดูเป็นการทวนสอบก่อนเข้าไปนั่งในห้องสอบ ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมงในแต่ละวิชา เรายังไม่มีแนวโน้มที่จะเปิดในระดับปริญญาตรี”

การทำหลักสูตร eLearning ต้องอาศัยการลงทุนเม็ดเงินทางด้านเทคโนโลยีเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัลทั้งหมด (Courseware) นั่นหมายถึงต้องมีสตูดิโอสำหรับอัดคลิปวิดีโอ เครื่องมือสำหรับทำดิจิทัลคอนเทนต์ นอกจากนี้ยังต้องเตรียมระบบ ทั้งเรื่องความเร็วอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับคนที่จะเข้ามาใช้งานพร้อมกันทั่วโลก

แม้ปัจจุบันนักศึกษาที่เรียนในระบบ eLearning ยังมีไม่มากนัก อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ แต่หากในอนาคตที่เปิดรับนักศึกษาจำนวนหลักหมื่นหรือมากกว่านั้น ก็ต้องเตรียมพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ามาใช้ระบบอย่างไม่ติดขัด

เรื่องอื่นๆในหมวดนี้


b11e2f9390f1cc619597fccfe938f52d