Advance Bio

Advance Bio

เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากความตั้งใจไปจนถึงทุกกระบวนการ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ที่เราคุ้นเคยกันมักเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมแบบ After Process คือกิจกรรมเพื่อสังคมที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง อย่างการปลูกป่า การบริจาค เป็นต้น

ในขณะที่ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมแบบ In Process ที่องค์กรมีวิธีการดำเนินงานด้วยการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เช่นเดียวกับบริษัท แอดวานซ์ โนวฮาว จำกัด ที่ก่อตั้งขึ้นจากวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างตำนานสินค้าลดโลกร้อน จนกลายเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้รายแรกของประเทศไทย ในชื่อ ‘แอดวานซ์ ไบโอ’ (Advance Bio)

ทั้งวิธีคิด กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ของแอดวานซ์ โนวฮาว ล้วนเป็น CSR ทั้งสิ้น

แอดวานซ์ โนวฮาว นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำแร่ธาตุธรรมชาติมาผสมกับพืชผลทางการเกษตร และขึ้นรูปด้วยโพลิเมอร์เป็นชิ้นงานต่างๆ ได้ตามต้องการ ตั้งแต่ ถุง ถ้วยน้ำดื่ม หลอดดูดน้ำ กล่องอาหาร ช้อน-ส้อม ถุงขยะ เป็นต้น โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านโมเลกุลในขั้นตอนการผลิต และได้ผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษคือ เมื่อนำไปทิ้งจะสามารถย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติได้เองโดยที่ไม่มีสารพิษตกค้าง และที่สำคัญคือต้นทุนวัตถุดิบต่ำกว่าวัตถุดิบชีวภาพประเภทอื่นๆ แน่นอนว่าราคาขายย่อมคุ้มค่าเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกเกรด A คุณภาพรักษ์โลก

ตรงตามโจทย์ของ คุณสิริประภา นิ่มกิตติกุล ผู้ก่อตั้งบริษัทที่เขียนสโลแกนเอาไว้ว่า

‘เพิ่มคุณค่า…ไม่เพิ่มราคา’

และเมื่อทายาทรุ่นที่สอง คือ จรัสพร นิ่มกิตติคุณเข้ามาดูแลงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ขึ้นไปอีก ในเวอร์ชันใหม่ ‘รักษ์โลกแบบใสใสกับไบโอเคลียร์ (Bio Clear)’

จากความคิดที่ว่า ความใสคือความสวย และต้องสามารถรักษ์โลกได้ด้วย จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้แบบใส เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยบรรจุภัณฑ์กล่องอาหาร Bio Clear และ ขวดน้ำดื่มย่อยสลายได้ Bio PET ซึ่งนอกจากผู้บริโภคจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์สวยๆ จากทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังมีโอกาสได้ตอบแทนคืนให้แก่แผ่นดิน แผ่นฟ้า และแผ่นน้ำด้วย

นอกจากนั้นยังนำเข้าบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากหัวมันสำปะหลังที่ได้รับตรา Fair For Life จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในระดับ 5 ดาว (Highest Level)

ด้วยวิสัยทัศน์และปณิธานอันแน่วแน่ในอันที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสิ่งแวดล้อม แอดวานซ์ โนวฮาว จึงสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆ ให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงยังส่งผลดีต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน บริษัทเองก็ได้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ในประเทศไทย

————————————————————————

เรื่องอื่นๆในหมวดนี้


b11e2f9390f1cc619597fccfe938f52d