Smart Water ฝักบัวรับมือวิกฤติน้ำไม่พอใช้

สิงคโปร์เป็นเกาะที่มีพื้นที่น้อยและมีน้ำจืดสำหรับอุปโภคบริโภคน้อยเช่นกัน ดังนั้นจึงมีการคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อประหยัดน้ำที่เรียกว่า Smart Water ทำงานร่วมกับอุปกรณ์จ่ายน้ำอย่าง ฝักบัว ก๊อกน้ำ เพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำแบบ Real Time ตรวจสอบหาจุดรั่วของระบบท่อน้ำภายในบ้าน ซึ่งจากการทดลองใช้พบว่า Smart Water ช่วยให้ครัวเรือนสามารถประหยัดน้ำได้ประมาณ 5 ลิตรต่อวัน และประหยัดค่าน้ำได้ประมาณ 3% ต่อเดือน

เรื่องอื่นๆในหมวดนี้


b11e2f9390f1cc619597fccfe938f52d