ENTREPRENEURSHIP CURRICULUM ยกระดับผู้ประกอบการ สู่นักรบฐานราก...แห่งเศรษฐกิจไทย
  • ถ้าลองตั้งคำถามกับคนรุ่นใหม่สัก 10 รายว่า “คุณเป็นคนหนึ่งไหมที่อยากรวย แต่ไม่อยากเป็นลูกจ้างใครหรือไม่” เชื่อว่าอย่างน้อยต้องมีสักครึ่งหนึ่งที่ตอบว่า ‘อยากรวย’ และ  ‘ ไม่อยากเป็นลูกจ้างใคร’
  • คำตอบของคำถาม มักจะมาจากความน่าเบื่อของกฎเกณฑ์ในโลก 08.00-17.00 น. (เวลาแล้วแต่องค์กร) หรือกฎระเบียบเก่าๆ ตั้งแต่ช่วงเวลาในการทำงาน ความคิด และความอิสระในการสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่าง
  • ทำให้คนรุ่นใหม่เริ่มอยากออกทำงานตามกฎของตนเอง อยากจะเป็นผู้ประกอบการ และอยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง 
  • แต่เราต่างก็รู้กันอยู่แล้วว่าการทำธุรกิจจริงๆ ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น เพราะในโลกของการแข่งขัน การที่จะลองผิด ลองถูกได้ ต้องแลกมาด้วยการล้มลุกคลุกคลานอย่างดิ้นรน และการที่จะลุกขึ้นอย่างสง่างามก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะในการแข่งขัน...คู่แข่งของเราต่างก็พร้อมจะเหยียบซ้ำให้เราจมลงได้ทุกเมื่อ 
  • คำตอบของประเด็นปัญหานี้ ‘ยังมีอยู่’ หรือก็คือ...คงจะเป็นเรื่องดีไม่น้อย หากมีพื้นที่ให้ได้เรียนรู้และทดลองทำธุรกิจในรูปแบบของการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หรือแม้แต่สำหรับคนที่ฝันกำลังอยากออกจากงานประจำเพื่อมาเป็นผู้ประกอบการแบบเต็มรูปแบบ

สิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ คือสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเล็งเห็นกับปมดังกล่าว!!!

หลายๆ สถาบันเริ่มนำเสนอหลักสูตรทางเลือก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนและผู้ประกอบการที่มีความต้องการหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการปลุกปั้น ‘ผู้ประกอบการ’ ยุคใหม่ เพื่อสอดรับกับเหตุผลข้างต้น ขณะเดียวกันก็เพื่อสมทบกับอีกเหตุผลใหญ่ เช่น ความไม่สอดคล้องของตลาดแรงงานกับตัวบุคคล บางตลาดแรงงานเริ่มหดตัวลงและไม่สามารถรองรับบัณฑิตที่จบการศึกษาในแต่ละสาขา หรือต่อให้คนที่จบใหม่ได้งาน ก็มักจะได้งานที่ไม่ตรงกับที่ตนเองเรียน-ชอบ-และอยากทำ ซึ่งปัจจัยอย่างหลังนี้เป็นปัญหาที่จะหน่วงเหนี่ยวการเติบโตทางเศรษฐกิจพอสมควร เนื่องจากเมื่อไรที่คนไม่ได้ทำงานในสาขาที่เรียนหรือทำงานตามความสนใจที่แท้จริง ในที่สุดก็จะเบื่อและอยากทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจและอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ 

เหตุผลเหล่านี้เริ่มก่อหวอดเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้จากแนวโน้มคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบ หรือวัยทำงานช่วงอายุ 25-35 ปี ที่ต่างใฝ่ฝันจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นนายตนเองมากขึ้น โดยเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าการเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว จะเป็นแสงสว่างที่นำไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งความเป็นอิสระในการควบคุมวิถีชีวิตตนเองด้วย

ยิ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราได้เริ่มทำความรู้จักกับคำว่า Startup ซึ่งกลายเป็นคำที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงในแวดวงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นโอกาสของคนที่อยากเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่จะสร้างผลลัพธ์ความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็ว ด้วยแนวทางการออกแบบทิศทางธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด มีการวางแผนในการขยายตัวธุกิจหรือแม้กระทั่งกลยุทธ์การถอนตัวจากธุรกิจในกรณีที่พอใจในผลตอบแทนที่ได้จากธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถหาเงินลงทุนในตัวธุรกิจได้หลากหลาย เช่น การมองหาหุ้นส่วนทางธุรกิจแบบขอเงินลงทุนจากธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital : VC) และจากนักลงทุนรายอิสระ หรือกลุ่มนักลงทุนอิสระ (Angel Investor) 

ดังนั้นถึงบรรทัดนี้เราจึงต้องกลับมาให้ความสำคัญกับจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ประกอบการ SME หรืออะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียก ด้วยการบ่มเพาะความรู้จากรากฐานไปจนถึงแก่นของการเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่สามารถกลายเป็นนักรบเศรษฐกิจให้ประเทศไทยได้

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ประกอบการในวันนี้ จึงเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้น และถึงขั้นเป็นวาระสำคัญที่ทุกๆ ภาคส่วนที่สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อน (รัฐ+เอกชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญ เพื่อพัฒนานักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นได้อย่างแข็งแรง 

ทั้งนี้ทั้งนั้นหลักสูตรดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจในเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมที่ถูกต้อง ไม่ใช่แค่ทำให้คนฝันหรือมี Passion เป็นแรงจูงใจอย่างเดียว เพราะผู้ที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการจำเป็นต้องเข้าใจบริบทต่างๆ เพื่อนำตนเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความยั่งยืนในตลาดธุรกิจมากขึ้น

สาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการปั้นผู้ประกอบการ ที่จะนำพาไปสู่การเป็น SME ระดับตั้งไข่ หรือแม้แต่การต่อยอดธุรกิจของครอบครัว ผ่านหลักสูตรของภาคสถาบันเอกชนและภาครัฐหลายๆ แห่ง จึงมีการสร้างเนื้อหา หรือแม้แต่ปรับประยุกต์จากฐานวิชาด้านบริหารธุรกิจให้มีความจำเพาะ เพื่อกลายเป็นทางเลือกสำหรับการศึกษาให้นักศึกษาและคนส่วนใหญ่ที่สนใจการก้าวสู่ประตูของการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ทดลองทำ เรียนรู้ คลุกคลีกับประสบการณ์ และการอยู่รอดในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงอย่างถูกทิศทาง

New Economy Academy ...สร้างสรรค์ Smart SME

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันภาครัฐเองก็เล็งเห็นความสำคัญของการผลักดันให้เกิด ผู้ประกอบการมืออาชีพใหม่ๆ เพื่อปั้นเป็นนักรบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเข้มข้น เช่นกัน เพราะมองว่าจะสามารถนำพาเศรษฐกิจให้เฟื่องฟูได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New EconomyAcademy) หรือสถาบัน NEA เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่การเป็น Smart SME สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) โดยการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนพร้อมเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและเศรษฐกิจในระดับโลก

ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) หรือเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure) ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพ การสร้างความมั่นคงในการทำธุรกรรม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยการออกกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Soft Infrastructure) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการ (Service Infrastructure) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการบริการผ่านระบบดิจิทัลของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและช่องทางการจำหน่าย และให้เข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ทั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายพันธมิตรเป็นจำนวนมากกับสถาบันนี้ ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยภายในกระทรวงพาณิชย์เองมีเครือข่ายการดำเนินงานในทุกจังหวัดทั้ง 77 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ Business Solution Centre ที่เชื่อมโยงการทำงานร่วมกับสถาบัน NEA ในส่วนกลางซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบูรณาการเครือข่ายในการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในทุกระดับด้วยองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและครบวงจรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจภายในประเทศสู่สากล (Local to Global)

ฉะนั้นผู้ประกอบการที่จะอยู่รอดได้ต่อจากนี้ จึงจำเป็นต้องก้าวเข้าสู่โลกของ‘พาณิชย์ 4.0 สู่โลกการค้ายุคใหม่’ ต้องกลายเป็น ‘SME 4.0 เจาะโลกการค้าออนไลน์’ ต้องรู้จัก ‘เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ Local to Global’ โดยหนึ่งในทางลัดก็คือการเปิดมุมมองเพื่อเสาะแสวงหาความรู้จากแหล่งอบรมหลักสูตรอบรมต่างๆ มากขึ้น

ทุกๆ หลักสูตร ทุกๆ แหล่งองค์ความรู้ในศาสตร์การเป็นผู้ประกอบการต่อจากนี้ จึงนับเป็นการเริ่มต้นพลิกโฉมการทำธุรกิจยุคใหม่ของผู้ประกอบการไทยไปสู่การยกระดับเป็น Smart Entrepreneur Era    

เรื่องอื่นๆในหมวดนี้


b11e2f9390f1cc619597fccfe938f52d