เทคโนโลยีใหม่แห่งวงการแบตเตอรี่

กลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ได้ทำการค้นพบแบตเตอรี่ชนิดใหม่ ที่มีอายุการใช้งานยาวกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถึง 400 เท่า อีกทั้งยังนำไปชาร์จต่อได้ถึง 200,000 รอบ เลยทีเดียว จากเดิมที่แบตเตอรี่ในรูปแบบ Li-Ion ซึ่งใช้กับสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน สามารถนำไปชาร์จซ้ำได้เพียง 7,000 รอบ เท่านั้น โดยทางทีมวิจัยได้พยายามออกแบบแบตเตอรี่แบบที่ไม่ต้องพึ่ง ‘ของเหลว’ (Electrolyte : ของเหลวที่อยู่ในรูปเกลือ Lithium และตัวทำละลายอินทรีย์ (Organic Solvent) เพื่อเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่ของ Li-Ion ไปมาระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ) เนื่องจากของเหลวดังกล่าวนี้ตอบสนองกับอุณหภูมิสูงและติดไฟได้ง่าย จึงเป็นสาเหตุให้แบตเตอรี่แบบ Li-Ion มีข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเก็บรักษามากเป็นพิเศษ 

จากเหตุผลนี้ทำให้ทางทีมวิจัยเลือกใช้ส่วนประกอบประเภท Electrolyte Gel และเส้นลวดแบบนาโนที่เคลือบด้วยทองแทน ซึ่งจริงๆ แล้วเส้นลวดแบบนาโนก็ไม่ใช่ของใหม่ในการผลิตแบตเตอรี่แต่อย่างใด เพราะแบตเตอรี่แบบ Li-Ion นั้น ก็มีเส้นลวดนาโนภายในเช่นกัน เพียงแต่จะขาดง่ายและไม่สามารถเก็บประจุไฟได้นานเท่าที่ควร จึงได้ทำการเปลี่ยนวิธีการผลิตใหม่ ด้วยการผลิตเส้นลวดนาโนที่มีการเคลือบด้วยทองอีกชั้น เพื่อให้เกิดความคงทน และอยู่ได้นานขึ้น ไม่เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควร โดยทีมวิจัยได้ทำการทดสอบแบตเตอรี่ชนิดใหม่นี้นานกว่า 3 เดือน และพบว่าสามารถชาร์จใหม่ได้ถึง 200,000 รอบ โดยที่แบตไม่เสื่อม และไม่เกิดความเสียหายใดๆ ภายในเลย ซึ่งในอนาคตน่าจะมีการทดสอบและวิจัยกันระยะหนึ่งกว่าจะนำออกมาผลิตขายได้อย่างจริงจัง

เรื่องอื่นๆในหมวดนี้


b11e2f9390f1cc619597fccfe938f52d