เด็กจบใหม่ตกงานเพียบ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เผยภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี 2560 พบว่า อัตราการว่างงานสูงขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 1.2% โดยที่ผู้ว่างงานไม่เคยทำงานมาก่อนเพิ่มสูงขึ้นถึง 24.1% เนื่องจากเป็นช่วงจบการศึกษาและแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งประมาณ 39% จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยปกติแรงงานกลุ่มนี้จะว่างงานสูงในช่วงไตรมาส 2 -ไตรมาส 3 และจะลดลงในไตรมาสที่ 4 ของทุกๆ ปี
 
ส่วนการจ้างงานเพิ่มขึ้น 0.4% เป็นครั้งแรกในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา โดยภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 6.3% เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย น้ำในเขื่อนเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่ราคาสินค้าเกษตร ในช่วงไตรมาสแรกที่ดีขึ้นจูงใจให้เกษตรกรขยายกิจกรรมการเกษตร
 
ด้านการจ้างงานในสาขาอุตสาหกรรม ก่อสร้าง และโรงแรมและภัตตาคาร มีการจ้างงานลดลง เนื่องจากการลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวช้าและการจ้างงานมักจะเกิดขึ้นหลังการลงทุนขยายตัวประมาณ 2-3 ไตรมาส ขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังใช้หลักการบริหารจัดการแรงงานที่มีอยู่ มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต การก่อสร้าง และการให้บริการ
 
 
เรื่องอื่นๆในหมวดนี้


b11e2f9390f1cc619597fccfe938f52d