อินเดียแปรรูปดอกไม้เหลือทิ้งเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นดี

อินเดียเป็นเมืองแห่งการบูชาองค์เทพ ซึ่งต้องใช้ดอกไม้จำนวนมากมาประกอบพิธีกรรมเสมอ แต่หลังจากนั้นดอกไม้เหล่านี้ก็ถูกทิ้งขว้างเอาไว้นับร้อยๆ ตัน บางครั้งก็โยนทิ้งลงในแม่น้ำคงคา กลายเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น Helpusgreen จึงคิดนำดอกไม้เหล่านี้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สบู่และธูปชั้นดี โดยใช้ดอกไม้ประมาณ 1.5 ตันต่อวัน สร้างรายได้ถึง 1.5 ล้านบาท ในปี 2016 และสร้างงานให้กับผู้หญิงที่รับจ้างคัดแยกดอกไม้จำนวนมหาศาลในแต่ละวัน ด้วยรายได้ 150 รูปีต่อวัน

เรื่องอื่นๆในหมวดนี้


b11e2f9390f1cc619597fccfe938f52d