ส่อแววแนวโน้มธุรกิจเตรียมเจ๊ง ในอนาคตอันใกล้..
เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ธุรกิจก็ต้องปรับตัวตาม แต่จะมีธุรกิจอะไรบ้างที่ส่อแววเจ๊ง เพราะพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่เปลี่ยนไป
เรื่องอื่นๆในหมวดนี้


b11e2f9390f1cc619597fccfe938f52d