ลดความกลัวและความกังวลในการใช้ชีวิต

ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตขึ้นมากในตลาดประเทศไทย แม้ว่าในปี 2558 ที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศจะชะลอตัวก็ตาม นั่นเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในธุรกิจอย่างมากมาย จากการเข้ามาของเทคโนโลยีต่างๆ

 

รวมถึงความต้องการด้านความคุ้มครองของลูกค้าจากความเสี่ยงต่างๆ ยังคงมีอยู่เช่นเดิม ทั้งยังมีประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับการเข้าถึงการประกันชีวิตที่สูงขึ้นด้วย จึงทำให้ธุรกิจประกันชีวิตดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในปี 2558 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ก็สามารถทำยอดขายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะธุรกิจด้านความคุ้มครองและประกันสุขภาพที่เติบโตเพิ่มมากขึ้น จากการที่ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาบริการลูกค้าและตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายขายด้วย

สายฝน สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด คาดการณ์การเติบโตทางธุรกิจของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ว่ายังมีโอกาสที่จะเติบโตอีกมาก โดยปัจจัยสนับสนุนหลายๆ ด้าน ได้แก่ การถือครองกรมธรรม์ที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ช่องว่างในการได้รับความคุ้มครอง การเพิ่มขึ้นของสังคมผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่ความต้องการด้านรายได้ การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ และการประกันสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น

“ดิฉันมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตลาดประกันชีวิต ซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการผ่านบุคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย และเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวก จะสนับสนุนให้เรามีการเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันในตลาดได้”

ที่ผ่านมา กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งเน้นการทำกิจกรรมต่างๆ โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งการเลือกซื้อประกันชีวิตแต่ละครั้ง คนไทยมักให้ความสำคัญกับความคุ้มครองที่สามารถดูแลชีวิตตนเองและคนในครอบครัวได้อย่างครอบคลุม

“การมีประกันชีวิตเป็นบทพิสูจน์ที่แท้จริงถึงความรักตนเองและครอบครัว ควรหาประกันชีวิตที่ครอบคลุม คุ้มครอง ดูแลทั้งคุณและคนในครอบครัวของคุณไว้อย่างน้อย 1 ฉบับ เพื่อลดความกลัวและความกังวลในชีวิต

ประกันชีวิต ช่วยลดความกลัว ความกังวลทั้ง 4 เรื่องในชีวิต คือ กลัวเจ็บ กลัวจน กลัวจากไปก่อนวัยอันสมควร และกลัวอยู่นานเกินไป เพราะเราได้ฝากความกังวลนั้นไว้กับบริษัทประกันที่จะคอยดูแลคุณและครอบครัวแทนคุณ”

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เรื่อง : รุจรดา วัฒนาโกศัย

เรื่องอื่นๆในหมวดนี้


b11e2f9390f1cc619597fccfe938f52d