ปฏิวัติประเทศไทย ใช้ QR Code

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรต่างๆ ได้แก่ American Express JCB international (Thailand), Master Card Union International และ VISA. พร้อมทั้งผู้ให้บริการทางการเงินในไทย ได้ร่วมมือกันเป็นครั้งแรกในการใช้มาตรฐานสากล QR code ซึ่งเป็นการตกลงใช้มาตรฐานเดียวกันในการให้บริการ ลดความซ้ำซ้อนในการมี QR Code หลากหลายรูปแบบ ช่วยเสริมต่อแนวทางการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

การใช้มาตรฐาน QR Code เพื่อการชำระเงิน มีหลักการและประโยชน์สำคัญใน 4 ด้าน คือ

1. เป็นมาตรฐานกลางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง และใช้งานร่วมกันได้ ทั้งรายการชำระเงินในประเทศ และต่างประเทศ ร้านค้ามี QR Code เดียวก็สามารถรับชำระเงินผ่านช่องทางที่หลากหลายจากลูกค้าได้

2. เป็นการเพิ่มช่องทางการชำระเงินที่สะดวกและมีต้นทุนต่ำ ช่วยให้การจัดทำบัญชีและกระทบยอดเงินเข้า ง่ายกว่าการทำธุรกรรมด้วยเงินสด

3. เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการชำระเงิน เจ้าของบัตรไม่ต้องให้บัตรหรือข้อมูลบนบัตรแก่ร้านค้า จึงมีความปลอดภัยกว่าการใช้จ่ายแบบเดิม

4. สมาชิกผู้ให้บริการสามารถต่อยอดนวัตกรรมทางการเงินที่หลากหลายได้โดยง่าย เป็นรากฐานสำคัญของร้านค้าขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่จะเก็บข้อมูลการรับชำระเงินอย่างเป็นระบบ รวมถึงการขอสินเชื่อ ซึ่งปัจจุบันสถาบันการเงินหลายแห่งได้เริ่มให้สินเชื่อโดยใช้ข้อมูลชำระเงินเป็นข้อมูลอ้างอิงแทนการใช้สินทรัพย์ถาวรเป็นหลักประกันแล้ว

ขณะนี้ธปท. ได้เปิดให้ธนาคาร และผู้ให้บริการ (Non-Bank) เสนอโครงการเข้าพิจารณาใน Regulatory Sandbox เพื่อทดสอบให้มั่นใจในความถูกต้องของการทำรายการ และการดูแลผู้ใช้บริการ ซึ่งมีธนาคาร 2 แห่งอยู่ระหว่างการทดสอบ และมีอีก 6 แห่งที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอเข้าโครงการ โดยจะทยอยเปิดใช้ทั่วไปได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 นี้

นอกจากนี้ภายในงานแถลงข่าวมีการจัดบูธแสดงตัวอย่างการใช้มาตรฐาน QR Code ในบริการชำระเงินต่างๆ ทั้งจากธนาคารพาณิชย์และผู้ให้บริการด้านการเงินต่างๆ

เรื่องอื่นๆในหมวดนี้


b11e2f9390f1cc619597fccfe938f52d