ทำความรู้จักคิวอาร์โค้ด เพื่อการชำระเงิน

QR Code คืออะไร

QR (Quick Response) Code คือ รหัสชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนามาจาก Barcodeแต่ใช้งานง่ายกว่า และเก็บข้อมูลได้มากกว่า ปัจจุบันจึงถูกนำมาใช้หลายรูปแบบ เช่น ใช้เป็นช่องทางการรับชำระเงินที่ร้านค้า ใช้เก็บเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้สนใจเข้าดูข้อมูลต่างๆ ได้สะดวก ซึ่งเราสามารถอ่าน QR Code ผ่านโปรแกรมในมือถือรุ่นใหม่ (Smartphone) ได้

จะใช้ QR Code ในการชำระเงินได้อย่างไร

QR Code ได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าทั่วไปและร้านค้า Online และนิยมใช้ในหลายประเทศ เช่น จีน อินเดีย โดยในQR Code จะบรรจุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการชำระเงิน และใช้คู่กับ Mobile App ซึ่งได้พัฒนาให้เชื่อมต่อกับบัตรเครดิต บัตรเดบิต (โดยเปลี่ยนให้เป็นบัตรใน Mobile App หรือ Virtual Card ก่อน) รวมทั้งบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชี e-Money จึงเพิ่มความสะดวกในการชำระเงินแก่ประชาชนอย่างมาก ไม่ต้องพกตัวบัตร เงินสด หรือบอกเลขที่บัญชีอีกต่อไป

การชำระเงินที่ร้านค้าด้วย QR Code คล้ายกับชำระเงินทั่วไป คือเป็นการจ่ายเงินโดยโอนเงินจากบัตรหรือบัญชีของลูกค้าไปยังบัญชีของร้านค้า ตัวอย่างที่แพร่หลาย คือ ร้านค้ามีป้ายแสดง QR Code (ขอกล่าวถึงประเภท Static QR Code ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในร้านค้ารายย่อยก่อน) ให้ลูกค้าอ่านผ่านมือถือ ใส่จำนวนเงิน และยืนยันการจ่ายเงิน 

นอกจากนี้ EMVCo (หน่วยงานต่างประเทศที่ดูแลและสนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่ายการชำระเงินระหว่างประเทศ มีสมาชิกประกอบด้วย American Express, Discover, JCB, MasterCard, UnionPay และ Visa)ได้ประกาศใช้มาตรฐาน QR Code สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้ว และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการชำระเงินด้วยบัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชี e-Money ได้ด้วย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนามาตรฐานกลาง QR Code สำหรับการชำระเงินในประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

QR Code มีประโยชน์อย่างไร เหมาะกับการชำระเงินแบบไหน

QR Code เหมาะกับการชำระเงินรายย่อย ทั้งร้านสะดวกซื้อ ร้านโชห่วย ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร แผงขายของในตลาด หรือร้านค้าริมถนน เพราะร้านค้ามีค่าใช้จ่ายถูกและใช้งานง่าย เพียงพิมพ์ QR Code ติดไว้ ส่วนผู้จ่ายเงินเพียงใช้ Mobile App ของธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงินก็จ่ายเงินได้ทันที ซึ่งช่วยลดต้นทุนของผู้รับเงิน และเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการใช้จ่าย โดยไม่ต้องพกตัวบัตรและเงินสด

ปลอดภัยหรือเปล่า ผู้ใช้จะมั่นใจได้อย่างไร

QR Code ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการชำระเงินที่ร้านค้า เพราะลูกค้าไม่ต้องให้บัตรหรือข้อมูลบนบัตร หรือข้อมูลบัญชีธนาคารแก่ร้านค้า จึงลดความเสี่ยงการทุจริต และระบบก็พัฒนาบนพื้นฐานบริการชำระเงินของธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงินในปัจจุบัน จึงมีความปลอดภัยสูงเช่นเดิม 

นอกจากนี้ ร้านค้าควรหมั่นตรวจเช็ก QR Code ให้ถูกต้อง ว่าเป็น QR Code ของร้านค้าจริง และควรระบุชื่อบัญชีที่ใช้รับเงินไว้คู่กับ QR Codeให้ลูกค้าใช้ตรวจสอบก่อนยืนยันการจ่ายเงินอีกครั้งหนึ่งส่วนลูกค้าควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการยืนยันการจ่ายเงินทุกครั้ง เช่น ชื่อผู้รับต้องตรงกับชื่อที่ระบุไว้ที่ QR Code ของร้านค้า และจำนวนเงินถูกต้อง นอกจากนี้ ควรระมัดระวังการตั้งรหัส Username/Passwordของ Mobile App ให้คาดเดาได้ยาก และไม่บอกรหัสกับผู้อื่น หรือเขียนเอาไว้ในที่เปิดเผย

การชำระเงินด้วย QR Code เป็นช่องทางที่ถูก สะดวก ปลอดภัยสำหรับร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ทันสมัย เหมาะกับลูกค้ารุ่นใหม่ ช่วยลดการใช้เงินสดของประเทศ และสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลได้เป็นอย่างดี  

เรื่องอื่นๆในหมวดนี้


b11e2f9390f1cc619597fccfe938f52d