ฉลอง 30 ปี พีแอนด์จีประเทศไทย

บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ พีแอนด์จีประเทศไทย ผู้ผลิตแบรนด์สินค้าอุปโภคชั้นนำ ฉลองการดำเนินงานครบรอบ 30 ปีในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “We Grow Together” ชู “นวัตกรรม” “ความเป็นผู้นำ” และ “ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม” เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อน สู่ความสำเร็จของธุรกิจ พร้อมประกาศความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย และเติบโตเคียงข้างสังคมไทยต่อไป

สำหรับแนวคิด “We Grow Together” ที่เป็นแนวคิดหลักของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปีการดำเนินการของ พีแอนด์จีประเทศไทยนั้น ยึดหลักปรัชญาการดำเนินธุรกิจของพีแอนด์จีที่ต้องการเข้าถึงและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม ทั้งวันนี้และส่งต่อรุ่นสู่รุ่น (Touching lives, Improving life, now and for generations to come) โดยเน้นด้านสุขอนามัย, ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น, ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน

“ในวาระครบรอบ 30 ปีการดำเนินของพีแอนด์จีใประเทศไทย ถือเป็นช่วงเวลาอันสำคัญที่พวกเราได้ร่วมฉลองความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายในโครงการต่างๆในประเทศไทย ซึ่งพวกเรามีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ (Be the Best) ทั้งบุคคลากร และ แบรนด์สินค้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น เราสัญญาว่าจะเติบโตเคียงข้างไปพร้อมๆกับสังคมไทยในทุกๆย่างก้าว” ราฟฟี่ ฟาร์ฮาโด กรรมการผู้จัดการบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

เรื่องอื่นๆในหมวดนี้


b11e2f9390f1cc619597fccfe938f52d