กล้ากินไหม ไอศกรีมจากแหล่งน้ำเน่า

นักศึกษาจาก National Taiwan University of Art ประเทศไต้หวันร่วมกันสร้างสรรค์โครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นมาและเรียกสายตาชาวโลกให้หันมองได้ทันที พวกเขาเก็บรวบรวมตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำ 100 แห่งทั่วไต้หวันมาทำเป็นไอศกรีมในชื่อโปรเจ็กต์ว่า ‘Polluted Water Popsicles’ ซึ่งแหล่งน้ำเหล่านั้นเต็มไปด้วยขยะอย่างพลาสติก ตะกอนเน่าเหม็น แมลง เมื่อนำมาทำเป็นไอศกรีม พวกขยะเหล่านั้นก็เห็นได้ชัดขึ้นทำให้ผู้คนตระหนักได้ว่าแม่น้ำที่อยู่รอบตัวนั้นเต็มไปด้วยมลภาวะและหันมาใส่ใจแหล่งน้ำมากยิ่งขึ้นถ้ายังอยากจะกินไอศกรีมอร่อยๆหรือบริโภคน้ำสะอาดกันต่อไป

เรื่องอื่นๆในหมวดนี้


b11e2f9390f1cc619597fccfe938f52d